Boende oroade för giftigt avfall

Skanska: Vi kommer täta botten vid Backamo

1:57 min

Skanska vill lägga en miljon kubik jordmassor utanför Backamo. Enligt företaget finns ingen risk för att vatten ska förgiftas.

Skanska vill placera en miljon kubik jordmassor i en gammal grusttäckt utanför Backamo i Lilla Edets kommun.

Närboende har protesterat: de ser problem med ökad trafik men också att gifter kan läcka ut i grundvattnet.

Enligt Skanska är den risken obefintlig.

– Vi kommer göra skyddsåtgärder, en sådan är en geologisk barriär. Man tätar botten av deponiområdet så man förhindrar att regnvatten infiltrerar omgivande mark och grundvattnet, säger Oskar Karlsson på Skanska.