Regeringen: Arbetsförmedlingens lokala närvaro ska säkras

2:31 min

Regeringen ger Arbetsförmedlingen nya uppdrag 2020. Bland annat handlar det om att säkra den lokala närvaron.

Regeringen ger Arbetsförmedlingen nya uppdrag i regleringsbrevet för 2020. Det handlar dels om hur myndigheten ska säkra den lokala närvaron i hela landet, dels hur man ska säkra kompetens inom funktionshinderområdet.

Regeringen meddelar också hur Arbetsförmedlingen ska få bättre ekonomiska förutsättningar.

Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark meddelar även att man arbetar för att kunna presentera en ny generaldirektör innan året är slut.

Arbetsförmedlingen står inför en stor reform. Reformen innebär bland annat att delar av myndighetens arbete, bland annat att stötta och coacha arbetssökande, ska läggas över på externa leverantörer.

Det här har mött kritik, bland annat har det ifrågasatts om det går att förena med lagar och förordningar, att låta kommunerna vara leverantörer åt Arbetsförmedlingen.

Kritik har också riktats mot att kommunerna skulle få fördelar i konkurrensen med de privata och fristående leverantörerna.

Reformeringen, som är en del av Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, ska vara klar senast 2021. Men även Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni har uttalat sig i frågan och sagt att reformeringen går för snabbt.

Arbetsförmedling själva släppte nyligen en rapport där de analyserat förutsättningar och frågeställningar inför de kommande förändringarna. Generaldirektör Mikael Sjöberg sa då att tiden är knapp.

– Tidsfaktorn är en stor risk i hela det här projektet, men det är möjligt att genomföra, sa Mikael Sjöberg till Ekot i november.