Bengtsfors kommun

Efter Bengtsfors nödrop – minister tar tag i social dumpning

1:56 min

Flera landsbygdskommuner har problem med social dumpning där människor utan egen försörjning blir hänvisade från en kommun till en annan som får ta försörjningsbördan. Nu har drabbade kommuner tagit upp detta med regeringen.

– Det fanns delvis tidigare men under de tre sista åren är det en väldigt kraftig ökning. Det är väldigt snabb utveckling som kostar miljoner kronor för de utsatta kommunerna, säger Stig Bertilsson (M), kommunalråd i Bengtsfors kommun.

Under tisdagen träffade sexton kommunföreträdare civilminister Lena Micko. Budskapet till regeringen var att det krävs åtgärder som förhindrar dumpningen av människor som inte klarar av att försörja sig själva, utan är beroende av försörjningsstöd från kommunen.

– Vi behöver göra en snabbare kartläggning av begreppet social dumpning för att bli mycket tydligare från regeringens sida när det gäller åtgärder, säger civilminister Lena Micko till Ekot.