ÖREKILSÄLVEN

Lera och vatten orsakar skred längs Örekilsälven

1:18 min

Längs Örekilsälven finns det risk för skred. Det beror på att marken består av lera och i år är det extra stor risk på grund av de stora regnmängderna de senaste månaderna.

 – Det är ett område längs älven som utgörs av lera och där vattnet ligger på och nöter på slänterna, säger Tobias Thorén som är geotekniker vid Sveriges geotekniska institut.

Örekilsälven ringlar sig genom Dalsland och mynnar ut vid Munkedal. Det kan ibland bli skarpa svängar i älven som vid gården Stocken utanför Ed där ett lerskred inträffade för en dryg vecka sedan.

De boende vid älven får hålla utkik efter tecken som jordsprickor och lutande träd i slänterna ner mot älven. Det kan innebära att ett lerskred är på väg.