Fallet Wilma

Färsk hovrättsdom stärker åklagaren i Wilmautredning

1:26 min

Att åtala för mord utan att ha en kropp anses svårt. Men en färsk dom i hovrätten stärker nu åklagaren Jim Westerbergs möjligheter att åtala Wilmas misstänkte mördare för mord.

Den svagaste länken i mordutredningen runt Wilma Andersson är att det inte gått att fastställa någon dödsorsak. Därför är domen från hovrätten i Göteborg tidigare i veckan viktig för utredningen.

– I det fallet fanns det ingen kropp och mannen blev ändå dömd för mord, säger Jim Westerberg. Det är intressant för mig att se hur rätten resonerar och vad de tar fasta på.

Eftersom morddomar i fall där ingen kropp hittats är relativt ovanliga blir varje nytt rättsfall viktigt för åklagaren att studera, menar Sven-Erik Alhem som är rättsexpert och före detta överåklagare.

– Det kan ju finnas sådana likheter att åklagaren kan jämföra och se att  har lika stor chans till en fällande dom som i det avgjorda fallet, säger han.

Idag är det omhäktning av Wilma Anderssons misstänkte mördare där åklagaren vill att han omhäktas ytterligare fyra veckor.