Förslag till ny strandskyddslag skrivs om

Kritiken har varit så stor mot den planerade ändringen av strandskyddslagen att förslaget nu skrivs om.

Det kritiserade förslaget handlade om att Länsstyrelsen skulle ta ett större ansvar och att vissa kommuner skulle få enklare att tillåta bebyggelse nära vatten.

Men kritiken har gjort att Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet skriver om förslaget och kommer att presentera det vid ett remissmöte den 16 december.