Rohill återuppstår i Bengtsfors

Bengtsfors får återigen en busstillverkare. Redan i januari kan den vara igång. Fyra personer med erfarenheter från specialfordonstillverkning går samman och köper konkursboet efter Rohill Bodies.
Klas Norrbohm, en av delägarena, säger till SR Väst att i Bengtsfors finns det både anläggning och personal som har byggt bussar tidigare, och man vill utnyttja möjligheterna till småskalig produktion i Bengtsfors.