LRF välkomnar översyn av expropriationslagen

Lantbrukarnas riksförbund är nöjda idag efter att regeringen beslutat att se över ersättningsreglerna i expropriationslagen. Det vill säga den ersättning markägarna får vid intrång eller tvångsinlösning.
- Det här är ett mycket efterlängtat besked som vi kämpat för i många år, säger Robert Larsson, regionchef för LRF Väst.

Det var under tisdagen som regeringen beslutade att ersättningsreglerna i expropriationslagen ska ses över.

LRF:s regionchef Robert Larsson kommenterar beslutet i ett pressmeddelande:

”- Beslutet är extra glädjande eftersom regeringens direktiv har en bra och ändamålsenlig utformning. Bland annat hänvisar man till LRF:s dokument ”Individuellt värde och vinstfördelning vid intrång i fast egendom” där vi lägger fram flera konkreta förslag på ändringar i expropriationslagen som går ut på att stärka ersättningen till markägare vid intrång, säger Robert Larsson.

I regeringens direktiv till den särskilde utredaren framgår det att flera viktiga ersättningsregler ska ses över. Förutom frågan om vinstfördelning ska presumtionsregeln, som ofta tar bort rätten till ersättning för förväntade värdeökningar, utvärderas. 

- LRF har länge krävt att presumtionsregeln ska tas bort helt, säger Robert Larsson.”