Bandade kundsamtal ifrågasätts

När man ringer till banken eller försäkringsbolaget, så kan samtalet bandas och lagras utan att kunden vet om det. Det ifrågasätts nu av juristen Mats Björklund på Datainspektionen .

Enligt TCO-tidningen är det vanligt att samtal mellan callcenter och kunder spelas in utan att kundens vetskap. 

Det här kan vara olagligt, men saken har ännu inte prövats i domstol. 

Branschen tolkar personuppgiftslagen, PUL, personuppgiftslagen, på ett sätt och juristen Mats Björklund på Datainspektionen på ett annat. 

Enligt honom ska alla inblandade informeras om att samtalet sparas digitalt och i vilket syfte.