Grundstött fartyg beläggs med yrkestrafikförbud

Grundstötningen i Vänern innebar det definitiva slutet för yrkestrafik fartyget Allora.

Det var i november det gick på grund i Vänern. Nu har det reparerats och får ta sig till hemma hamnen Litauern men inte återgå till yrkestrafik, åtminstone inte i svenska vatten. Lastfartyget Allora dras med dåligt rykte och har flera gånger tidigare råkat ut för olyckor och belagts med nyttjande förbud.