Vargön Alloys är med och bildar nytt elbolag för att pressa elpriser

Den svenska basindustrin har tröttnat på de höga elpriserna och har bildat ett eget bolag för att importera rysk el. Bakom bolaget Basel står bland andra Vargön Alloys, Holmen och Preem.

- Vi jobbar ju på en global marknad och när vi ser att våra konkurrenter får en enorm konkurrensfördel i helt andra typer av avtal måste vi agera, säger Mikael Norrman, VD i Vargöns Alloys.

Basels avtal med ryska United Power skall ge lika mycket el som det nedlagda kärnkraftsverket Barsebäck producerade.

Och samtidigt som Vargön Alloys sänker sina kostnader med cirka 17 miljoner kronor tror Mikael Norrman att det kommer att märkas också på de vanliga svenska hushållens elräkningar.

- Med en stigande tillgång på marknaden kommer priserna att pressas ner, säger Norrman.

Text: Bosse Adriansson 
Epost:
bo.adriansson@sr.se
Telefon: 0522-67 00 55