Olika fribelopp för sommarjobbande unga

Även i sommar gäller olika fribelopp för feriejobbande ungdomar från familjer med socialbidrag.

Inkomsten från barnens sommarjobb påverkar familjens socialbidrag och hur mycket det påverkar, det beror på i vilken kommun man bor.
Först i höst kan det komma ett lagförslag om lika regler i hela landet och en höjning av fribeloppet, då utredningen ”Från bidrag till arbete” är klar med sitt arbete.
Det är innebörden av svaret från socialtjänstminister Morgan Johansson i riksdagen på en fråga från folkpartisten Hans Backlund, som krävde att ungdomarnas rätt skulle tas tillvara och att samma regler ska gälla överallt.