Brottsoffer i fokus

Unga brottsoffer står i fokus i Trollhättan och Lilla Edet idag när det är Internationella brottsofferdagen:

Satsningen på unga brottsoffer ska pågå i tre år i Trollhättan och Lilla Edet. Att man valt ut de unga beror på att våld, hot och trakasserier ingår i många ungdomars vardag, men utan att vuxna i skolan eller hemmen hjälper eller stöder dem. Enligt Brottsofferjouren i Trollhättan och Lilla Edet tvekar också många unga att göra polisanmälan eftersom de är rädda för repressalier.

Och i eftermiddag kommer brottsofferjouren att få en gåva av Lions i Trollhättan som valt att skänka sin luciainslamling till förmån för brottsoffren.

I eftermiddag har Brottsofferjouren öppet hus i sin lokal i Trollhättan.