Väntan på sjukvård minskar

Väntetiderna i sjukvården har blivit kortare sedan den utökade vårdgarantin infördes första november.

Patienter som fått vänta mer än tre månader på behandling har minskat med 22 procent och de som tvingats vänta mer än sex månader har minskat med 32 procent.

Det visar regionens senaste uppföljning av vårdgarantin.