Torskfiske stoppas i Kattegatt

Hälften av årets svenska kvot för torskfiske i Kattegatt har redan tagits upp. Nu stoppas fisket från och med måndag, meddelar Fiskeriverket.

Eftersom torsken anses hotad i Kattegatt är det tillåtna fisket inte stort. Den svenska kvoten i Kattegatt för 2006 är 315 ton.

Totalt ligger de svenska torskkvoterna i olika områden på cirka 16 000 ton.

Fiskeriverket vill göra en bedömning av läget innan man tillåter torskfisket igen.