Skogsbolagen bryter mor regler anser föreningar

Sveriges fyra största skogsbolag anmäls av Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening för att de använder gifter som bryter mot reglerna för miljöcertifiering i skogsbruket.

Trots att det finns alternativ har samtliga bolag - Bergvik, Holmen, SCA och Sveaskog - i stor skala använt sig av plantor som varit behandlade med kemiska bekämpningsmedel som inte tillåts enligt miljöcertifieringen, menar föreningarna.