Professor Claes Andrén anställs av Nordens Ark

I somras beviljade en bank medel för en professur med placering på Nordens Ark och i samverkan med Göteborgs universitet.

Tjänsten tillsätts nu med professor Claes Andrén som får ansvar för utbildning, handledning och det vetenskapliga arbetet på Nordens Ark inom området bevarandebiologi.