Pappa kämpar för rätten till barnbidrag

En pappa med jobb i Uddevalla, men med familjen i Frankrike, kämpar med Försäkringskassan för att få svenskt barnbidrag. Nu har han blivit så sur att han Jo-anmält Försäkringskassan.

Mannen är van vid att hantera ärenden på Eu-nivå, möjligen mera van än vad Försäkringskassan är.

Nu har han kämpat i mer än fem år för att få ett skriftligt besked om barnbidraget för en tolvårig son i Frankrike, vilket han har rätt till, enligt en dom i Eu-domstolen. Han har alltså inte fått något besked gå vidare med - antingen att pengarna kommer, eller ett beslut som han kan överklaga.

Detta liknar Franz Kafkas bok Processen, skriver mannen i sitt senaste försök att få rätt, i en skrift till Justitieombudsmannen.

/Lasse Wieslander