Munkedals kommun saknar skolplan

I Munkedal har Skolverket funnit allvarliga brister vid sin inspektion i höstas av skolor och förskolor.

Nu får Munkedals kommun tre månader på sig att tala om vad man tänker göra åt de brister som skolinspektörerna fann är allvarliga.

Det handlar om att Munkedal inte har någon skolplan och en vilket ska finnas enligt skollagen.

Munkedal har inte heller någon kvalitetsredovisning som duger enligt skolverkets normer.

Under den tre månader långa inspektionen i höstas har inspektörerna också funnit att det är oklart vem som är rektor och ansvarig på Kunskapens hus och dess utbildning i processteknik. Den drivs tillsammans med Uddevalla och när inspektörerna frågade vem som är chef fick de olika svar. Därför kräver Skolverket att  den saken utreds och att beslut fattas i fråga om rektor för Kunskapens hus.

Inspektörerna är också kritiska till att Munkedals föräldrar har för liten chans att påverka i förskolan.

/Lasse Wieslander