Vi är bäst på att panta

Svenskar och norrmän är bäst i världen på att panta returflaskor och burkar- hela 86 procent av det som säljs i Sverige pantas. Detta enligt en marknadsundersökning av Returpack, som ansvarar för pantsystemet.

De skäl som svenskarna uppger till varför de pantar är i första hand att man värnar om miljön och i andra hand för att få pengar tillbaka.