Åklagaren yrkar på böter och vilkorlig dom för före detta kassören i Folkpartiet Bohuslän

Förskingringen inom folkpartiets länsavdelning i Bohuslän gjordes systematiskt och har ett högt straffvärde. Det sa åklagaren under förmiddagens rättegång mot den 65-åriga, före detta kassören, som erkände att hon tillägnat sig drygt 230 000 kronor av partiets pengar under fem års tid.

Det finns skäl för fängelsestraff, menade åklagaren i sin plädering.

Men med hänsyn till bland annat kvinnans dåliga hälsa, nöjde sig åklagaren med att yrka på villkorlig dom och bötesstraff.

Kvinnan krävs dessutom av folkpartiet på cirka 350 000 kronor i skadestånd.

Dom faller 14 mars.