Genusprojekt i Fyrbodal fortsätter

Genusprojektet Genväg i Fyrbodal fortsätter i ytterligare ett och ett halvt år.

Fokus för projektet är att påverka ungdomars yrkesval så att fler elever bryter traditionella könsrollsmönster i framtiden.

Genväg har hållit på i drygt ett år och har bland annat medverkat till att 25 genuspedagoger i 11 kommuner utbildats i Fyrbodal, dessa har läst fem poäng genuspedagogik på Göteborgs universitet.

I det fortsatta arbetet ska fler pedagoger, yrkesvägledare, skolledare, företagsledare och politiker involveras och utbildas i olika satsningar.