85 nya partier har registrerats

Åttiofem nya partier har registrerat sig till höstens val. Sex av dem hittar man i vårt område.

Totalt i landet har rekordantalet 85 nya partier registrerat sig hos Valmyndigheten inför kommunal-, region- och riksdagsvalet i höst.

I vårt område finns sex nya partier som inte var med i förra valet. Tre av dem kandiderar till regionvalet - Seniorpartiet, Trygghetspartiet och Välfärdspartiet.

Dessutom väntar ett fjärde parti - Västra Götalands Befrielsefront på att få sin partibeteckning behandlad av Valmyndigheten.

I kommunalvalet finns två nya namn i partifloran. Ett registrerat - Strömstadspartiet och ett under behandling - Solidariskt Uddevalla.