Anrikt Bengtforsföretag försatt i konkurs

Ett av Bengtsfors äldsta företag Buma med fyra anställda i Bengtsfors och fyra i Kungälv har gått i konkurs.

Företaget har tagit fram och utvecklat olika typer av förpackningsmaskiner.

Efter att företaget hamnat i ekonomiska svårigheter kom det in en ansökan om konkurs till tingsrätten. I somras försökte man göra en rekonstruktion men den misslyckades och i veckan försattes alltså Buma i konkurs