Bråk om politiskt budskap i Uddevalla

Politisk propaganda eller inte på kommunens personaltidning i Uddevalla? Socialdemokraterna och moderaterna har helt olika olika åsikter om detta. 

Det moderata oppositionsrådet Staffan Cronholm är upprörd över att det nytillträdda socialdemokratiska kommmunalrådet Jan Gunnarsson har fått utrymme i kommunens personaltidning Insidan för att deklarera partiets valplattform.
Cronholm skriver i ett öppet brev till kommunchefen att varken han eller vänsterpartiets kommunalråd fått göra några programförklaringar för de anställda, och nu kräver han att samtliga partier i kommunfullmäktige ska få möjlighet att presentera sina valplattformar.

Jan Gunnarsson säger att han blivit ombed att ”skriva några rader”.

- Det finns inget politiskt parti som inte ställer sig bakom de synpunkter som jag framfört om till exempel attraktiva bostäder och ett fördjupat samarbete med näringslivet, säger Jan Gunnarsson. Det är saker som vi arbetat med i stort samförstånd.

- Om det här hade varit en socialdemokratisk valplattform hade det innehållit betydligt fler saker, säger Jan Gunnarsson.