Många pendlar från Orust och Tjörn

Orust och Tjörn är två av de kommuner i landet som har flest pendlare. Det visar Statistiska Centralbyråns sammanställning. Drygt 40 procent av inkomsttagarna på de två öarna hade reseavdrag 2004, det år som
SCB nu redovisar i siffror.

Sju av de tio kommuner i hela landet som har störst andel pendlare med reseavdrag ligger i Västsverige -på pendelavstånd. Allra högst i avdragstoppen ligger Lerum.