Moderat öppning i regionfrågan

Moderaterna i Göteborg säger ja till att behålla Västra Götalands-regionen. På sin årsstämma avslog länsförbundet en MUF-motion om att avveckla regionen.

Motståndet mot regionen som organ är enligt folkpartiet och centerpartiet ett hinder för ett borgerligt samarbete i Västra Götalands-regionen. Göteborgsmoderaterna menar att omprövning underlättar en borgerlig allians i regionen.

Det moderata regionrådet Mikael Cederbratt säger att frågan om regionen avgörs av riksdagen och inte av regionpolitikerna.

- Det viktigaste är vi kommer ihop om en bra politik för sjukvården, säger Cederbratt. Sedan kan det finns ett antal frågor och uppgifter som nu sköts av staten som kan tas omhand av någon form av region eller kommunalförbund.