Håfreströms bruk i botten av löneligan bland massaindustrierna

Pappersarbetarna på Håfreströms bruk har nästan de sämsta lönerna i hela Sverige. Bruket ägs av Arctic Paper. Med cirka 17 500 kronor i genomsnittslön placerar sig Håfreström på platsen  68 bland de 70 svenska pappers- och massaindustrier som redovisas i tidningen Dagens Arbete.

- Vi har inte fått mycket utöver det centrala avtalet de senaste åren och det gör att vi halkar efter, säger Ola Johansson, Pappers ordförande på Håfreströms bruk i Åsensbruk.

Det skiljer nästan 6 500 kronor i genomsnittslön mellan Korsnäs i löneligans topp och Håfreström. Arctic Paper-bruken ligger 2 500 kronor under riksgenomsnittet.

SCA i Lilla Edet har en mittenposition medan Holmen Paper i Vargön och Munksjö Paper liksom Håfreström tillhör de sämsta av 70 företag när det gäller löneläget.