Kritik riktas mot gode män

Så kallade gode män döms då och då för förskingring av sina klienters pengar. Senast förra fredagen dömde hovrätten en 50-årig god man i Trollhättan till fängelse i ett år och åtta månader.

Gode män ska kontrolleras av kommunernas överförmyndare. Idag rapporterar Riksrevisionsverket att den övervakningen inte fungerar.

Överförmyndare saknar ofta kompetens för sitt jobb.

Här i Väst riktas kritik mot överförmyndare i Lilla Edet, Vänersborg, Färgelanda och Orust.