Taket på Åmåls ridhus förstört av snön

Taket på ett ridhus i Åmål gick sönder på fredagskvällen pga. de stora snömassorna.

Flera av balkarna som håller upp taket sprack men taket rasade inte ihop.

De hästar och ryttare som fanns på plats kunde snabbt ta sig ut ur ridhuset.

Ridhuset ägs av Åmåls kommun som nu diskuterar med försäkringsbolaget om det går att reparera ridhuset så att ridskoleverksamheten kan starta igen.