Sjöbod i Tanum - fall för länsrätten

En sjöbod i Tanums kommun har blivit ett fall för länsrätten då ägaren bland annat satt fönsterdörrar på sjöboden och sedan ansökt om bygglov i efterhand.

Det här blir allt vanligare längs kusten enligt Miljö- och byggnadsnämnden i Tanum som menar att sjöboden i praktiken förvandlas till ett fritidshus och inte passar in i landskapsbilden.

Ägaren har överklagat nämndens beslut, och nu får länsrätten avgöra saken.