Glest mellan kvinnorna i västsvenska bolagsstyrelser

Bara var tionde styrelseledamot är kvinna. Det visar Sveriges Radio Västs kartläggning av 30 företag i vårt område med minst 100 anställda.

Vi har undersökt 30 företag, verksamma i vårt område och med minst 100 anställda i Västsverige. Uppgifterna om styrelseledamöterna har vi hämtat från Bolagsverkets näringslivsregister. 21 av 188 styrelseledamöter är kvinnor -elva procent. Det är till och med lägre än riksgenomsnittet, som är omkring 15 procent för både börsbolagen och alla aktiebolag.

- Vi kvinnor får göra som männen, använda armbågarna. Det behövs fler kvinnor i styrelserna, säger Els-Britt Fredriksson från Åmål, facklig företrädare i numera stockholmsbaserade Opcons styrelse.