Löneklyftan minskar i regionen

För första gången minskar nu löneklyftan mellan män och kvinnor i Västra Götalands-regionen.Ett trendbrott, utropas det i regionens årssammanfattning Personalfokus.

Men kvinnorna har fortfarande en lång väg att vandra för att nå upp till männens medellön. 

Kvinnornas medellön är nu 71,3 procent av männens -det är 0,9 procentenheter mer än föregående år. 

Männen i regionen tjänar i genomsnitt 31 328 kronor i månaden, kvinnorna 22 346 kronor. 

Skillnaden förklaras av arbetsgivaren, alltså Västra Götalands-regionen, med att det är männen som dominerar i yrkesgrupper med högre utbildning och högre löner. Det gäller bland andra läkare, tandläkare och chefer. 

80 procent av regionens anställda är kvinnor, men det är alltså oftast männen som har de bäst betalda jobben.
Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se