Oljeeldning ifrågasatt i Trollhättan

Oljeeldningen i Trollhättans stads fastigheter bör avskaffas och ersättas av så kallad förnyelsebar energi, det anser tekniska nämnden.

Idag äger Trollhättans stad 22 fastigheter som värms genom. En omställning skulle kosta 8,5 miljoner enligt tekniska förvaltningen och genom att gå ifrån oljan skulle man kunna göra besparingar på 120 000 kronor per år.

Förslaget har skickat vidare till kommunstyrelsen för beslut.