Regeringen ger klartecken för bygge vid Basteviksholmarna

Regeringen ger nu klartecken till bygget av ett vindkraftverk, en industri samt en småbåtshamn vid Basteviksholmarna i Lysekil. Något som Nätverket Lyse Skärgårdsmiljö länge har protesterat mot.

Bland annat menar Nätverket Lyse Skärgårdsmiljö  att den detaljplan som finns inte beaktar riksintressen samt påverkan på turistnäringen i tillräckligt hög grad.

Men regeringen ser ingen anledning för att riva upp detaljplanen och ger därför klartecken för bygget.