Lysekil ej bestämt om överklagande angående nye kommunchefen

Lysekils kommun har ännu inte bestämt sig för om man ska överklaga Länsrättens dom från förra veckan, säger kommunalrådet Sven-Gunnar Gunnarsson till Sveriges Radio Väst.

Länsrätten ålägger Lysekils kommun att göra om upphandlingen av konsultdelen av den nytillsatte tillfällige kommunchefen .

I fredags höll kommunstyrelsens presidium ett krismöte, där man kom fram till att låta kommunstyrelsen fatta beslut om ett eventuellt överklagande.

Besvärstiden är tre veckor från det att domen fallit, och nästa ordinarie kommunstyrelsesammanträde är om precis en månad.