Torskfiskestopp infört idag

Från och med idag är det förbjudet för svenska fiskare att fiska torsk i EG:s fiskevatten i Nordsjön. Faktum är att förbudet gäller från och med igår, men det var idag som Fiskeriverket lämnade beskedet. Från och med idag är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fångats i förbudsområdet under tillåten tid. Torsken får från och med imorgon inte heller säljas.

Anledningen är att årets svenska kvot av torsk i EG:s fiskevatten nästan är uppfiskad.