Länsstyrelsen uppmanar kommuner att hjälpa hemkommande från Libanon

Nu uppmanar Länsstyrelsen i Västra Götaland alla kommuner att få igång arbetet med krishantering och hjälp till drabbade från Libanon som väntas komma hem. Man vill att POSOM-grupperna i kommunerna ska komma igång så snart som möjligt för att kunna ge de drabbade psykiskt och socialt stöd vid hemkomsten.

POSOM är en förkortning för ”psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer”.