Lysekil sämst och Bengtsfors bäst hälsoindex

Lysekils kommun har inte lyckats bli av med jumboplatsen i Folkshams Hälsoindex. I en undersökning där 246 kommuner betygsatts utifrån dom kommunanställdas sjukfrånvaro får Lysekil sämst betyg i vårt område, 2,17 på en femgradig skala. Det är också en nedgång jämfört med ifjol.

Bäst i vårt område är Bengtsfors som också toppade ifjol. Betyget den här gången blir 3,87 för Bengtsfors. Åmåls kommun har gjort den kraftigaste uppryckningen och hamnar på 3,06. Jämfört med 2,54 jämfört med 2005.

Bara tre kommuner är över genomsnittet i Sverige som är 3,35. Bengtsfors totala placering är 66 och Sverigelistan toppas av Värnamo.

Samtliga kommuner i vårt område. Fjolårets betyg inom parentes.

Bengtsfors - 3,87 (3,98)

Strömstad - 3,48 (3,58)

Uddevalla - 3,37 (3,76)

Tanum - 3,21 (3,15)

Munkedal - 3,19 (3,31)

Lilla Edet - 3,15 (2,87)

Åmål - 3,06 (2,54)

Sotenäs - 2,78  (2,69)

Färgelanda - 2,56 (2,42)

Trollhättan - 2,55 (2,52)

Vänersborg - 2,52 (2,76)

Mellerud - 2,32 (i.u)

Lysekil - 2,17 (2,32)