Kommunchefsdom står fast

Lysekils kommun tänker INTE överklaga domen i Länsrätten, som ger kommunen bakläxa när det gäller tillsättande av kommunchef.

Konstruktionen var gjord så, att kommunchefen fick en tjänst på 20% och resten av tjänsten, 80%, lades ut på hans bolag.

De 80% var att betrakta som ett konsultuppdrag, och det borde ha upphandlats i konkurrens med andra, säger länsrätten.

Men någon upphandling blir det inte, utan de 80% upphör utan att ersättas, säger kommunalrådet och socialdemokraten Sven-Gunnar Gunnarsson till Sveriges Radio Väst.