Rekordkvartal för Volvo

Volvos andra kvartalsrapport för året har blivit offentlig under morgonen och siffrorna visar på ett rekordkvartal för företaget. Omsättningen steg till 65,5 miljarder, jämfört med 61,1 andra kvartalet 2005.

Volvo Aero i Trollhättans nettoomsättning har också ökat, närmare bestämt med 6% till 1,9 Miljarder (1 784). Försäljningsökningen beror främst på fortsatt god orderingång inom flygbranschen.

Däremot har Volvo Aeros rörelseresultat minskat och lönsamheten på eftermarknadssidan är fortfarande inte tillfredställande enligt kvartalsrapporten.