Fuxernaskolan ska ta itu med skolk och dåliga studieresultat

Nu ska Fuxernaskolan i Lilla Edet ta itu med skolkandet på skolan. Det skriver TTela. I höstas gjorde Skolverket en inspektion på skolan och upptäckte brister som hög frånvaro och dåliga studieresultat hos eleverna. Fuxernaskolan har sedan dess sammanställt en åtgärdsplan, som innefattar särskilda motivationsgrupper och ett system för att mäta frånvaro.