Kraftig ökning av gymnasieskolk i Västra Götaland

Skolket på gymnasieskolorna i Västra Götaland ökade med 38% förra året. Och jämför man med två år tillbaka i tiden är ökningen ännu större.

Orsaken är enligt CSN att skolorna blivit effektivare i sina rapporteringsrutiner och effekten har nu blivit att dom skolkande eleverna tillsammans måste betala 19 miljoner kronor, en rekordsumma.

Anders Adler, rektor på Dahlstiernska gymnasiet i Mellerud tycker att det är rätt att man förlorar sin rätt till studiebidrag om man är borta mer än 20% som är CSN:s gräns.

- Det ska vara som för vilken arbetstagare som helst.

Han tror dock inte att ökningen i statistiken hör ihop med hur det ser ut i verkligheten.

- Min bild är att det är samma som tidigare. En liten grupp som håller sig borta från skolan, säger han till Sveriges Radio Väst.