Minister vill behålla rovdjursstammen

Svenska Jägareförbundet, LRF och Svenska Kennelklubben samlar i sommar in namnunderskrifter från personer som vill ändra svensk rovdjurspolitik.

De vill bland annat ha mindre lo- och vargstammar i landet, och även få ökade befogenheter för att försvara sina tamdjur.

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist som varit på besök i Trollhättan tycker att det är förhastat att riva upp rovdjurspolitiken innan man nått upp till riksdagens mål.