Tvångsvård allt vanligare

Allt fler missbrukare i Västra Götaland får Tvångsvård. Förra året ökade anmälningarna enligt LVM, lagen om vård av missbrukare, med 40 procent.

Regeringen har satsat på att ge kommunerna rabatt på den här typen av vård vilket är kan vara en bidragande orsak.

Tre av fyra ärenden är så kallade omedelbara omhändertaganden där det finns en överhängande risk för att missbrukaren kan skada sig själv eller någon annan. Det kan också ske i samband med en överdos.

Detta enligt Göteborgs-Posten.