EU kräver besked om svenska badplatser

Mellan 1996 och 2004 avregistrerades nästan vartannat insjöbad och ungefär vart tredje havsbad vilket gjort att de badplatserna inte är med i EU:s årliga undersökning om vattenkvaliteten. 86 av badplatserna finns i Västra Götalandsregionen.
Nu måste Sverige förklara sig inför EU-kommissionen och riskerar att ställas inför EU-domstolen om argumenten inte håller.