Strömstadspartiet lovar bygga ungdomshus

Det nya Strömstadpartiet kommer nu med ett nytt förslag om ett Ungdomens Hus i Strömstad - och partiet lovar att självt ställa upp med byggteknisk sakkunskap för husbygget. Partiet hoppas också på företagssponsring. Kommunens insats skulle vara en gratis tomt plus att inkomster från vissa tomtförsäljningar öronmärks för det nya Ungdomens Hus.