EU vill minska torskfisket i Östersjön

EU-kommissionen vill minska torskfisket i Östersjön med tio procent per år, tills bestånden har återhämtat sig. Nu har ett förslag om en flerårig plan för fisket antagits.

Östersjön har två olika torskbestånd. Enligt kommissionen är beståndet i östra Östersjön så överfiskat att det riskerar att försvinna. I västra delen av Östersjön ser det något bättre ut, men det fiskas fortfarande så intensivt att fångsterna blir mindre och mindre på lång sikt.

Därför vill EU-kommissionen minska de tillåtna fångstnivåerna.