Torkan orsakar vattenbrist i Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götaland varnar idag för att Vattentillgången har minskat kraftigt. Grundvattennivån är under det normala i stora delar av länet.

Med anledning av det skärps kraven när det gäller uttag av både yt- och grundvatten och länsstyrelsen kan vid behov förbjuda vattenuttag.

När det gäller användning av kommunalt vatten kommer respektive kommun att meddela vilka regler som gäller.