Torkan hotar kornas foder

Skörden riskerar att bli mindre än vanligt och många bönder tvingas redan ge sina kor av vinterns foder, eftersom betet inte räcker till.
Får vi inte regn snart blir det kris, säger Ulf Christiansson, bonde utanför Uddevalla, till Radio Väst.